Mathias Lewén

VEM ÄR AFFÄRSMANNEN mathias?

Mitt yrkesliv har handlat om att utveckla affärer och kommunikation inom internationell och lokal industri. Halva tiden har jag jobbat för storföretag och andra halvan som leverantör av konsulttjänster och projekt i mindre företag. Jag har med detta fått en bred förståelse för hur teknik kan skapa affärsnytta och bygga värde inom B2B, samtidigt som jag byggt kompetens kring vad som krävs av mindre företag för att få vara med som leverantör till de stora, globala företagen.

HUR KAN JUST DU HJÄLPA SPÄNNANDE FÖRETAG?

Jag har en bred teknisk förståelse, med sinne för att se hur affärer kan utvecklas vidare. Jag rör mig obehindrat i internationella miljöer och kan se stora perspektiv samtidigt som jag inte är främmande för att stoppa handen i syltburken. Jag kan hjälpa bolag i tidiga skeden med både kreativ affärsutveckling och affärsmannaskap. Jag är bra på snabba analyser och använder det gärna i förhandlingar.

VAD I LIVET GÖR DIG RIKTIGT LYCKLIG?

Att prestera och leverera prestationer är min motor som ger mig stimulans. Detta oavsett om det handlar om affärer, ett marathon-lopp eller andras utveckling; jag ser till insatsen och utvecklingen jag får av den. Min växellåda som hjälper mig att ta fart är glädje, humor och förtroende - att få skratta och lita på varandra på arbetsplats eller i det privata ger en trygghet och kraft att gå vidare. Jag styrs i riktning mot det jag tycker är kul - har man kul är allt så mycket lättare. Kort sagt - ett öppet sinne med plats för skratt och utrymme för prestationer gör mig lycklig!

VAD UPPSKATTAR MÄNNISKOR som du jobbat med mest hos dig?

Jag har alltid varit uppskattad för att kunna utveckla och driva verksamheter framåt på ett kreativt sätt, samtidigt som jag har byggt förtroende genom att vara tydlig, transparent och prestigelös. Mina kollegor har trivts att arbeta med mig och sett att det blivit både bra resultat och många skratt längs vägen, samtidigt som man kan lita på mig som person.