VÄSTERÅS TECH INVEST

FÖRST IN I MÄLARDALENS

NÄSTA VÄRLDSBOLAG

Vad gör vi?

Västerås Tech Invest engagerar sig med kapital, kompetens och kärlek i nya entreprenörsteam med skalbara produkter som snabbt behöver få igång sin försäljning.


Vi har modet att snabbt investera för att finansiera tidig kommersialisering. Vi finns alltid nära och hjälper teamen att fokusera på verksamheten. Vi hjälper bolagen att bygga värde och bli bättre förberedda för att attrahera större investerare.

VAD letar vi efter?

Primärt (lead-investeringar): Entreprenörsteam i eller precis innan kommersialiseringsfas, som finns max en timmes bilresa från Västerås.


Sekundärt (titthålsinvesteringar): Entreprenörsteam som har påbörjat kommersialisering och som behöver ytterligare kapital för expansion. Titthålsbolag kan finnas i hela Sverige.


Hur är vi?

Vi lever efter våra värderingar Närhet, Mod, Engagemang, Snabbhet och Framgång.


Vi är 18 engagerade delägare som också är entreprenörer med kompetens och nätverk för att öka hastigheten inom områden där entreprenören behöver stöd.

SPANA IN VÅRA INVESTERINGAR

VÅRA INVESTERARE

DANIEL NILSSON

PeR Ström